Om Oss

Endoss Scandinavia AB ingår i Endoss Group med kontor i Tyskland, Sverige och Nederländerna. Endoss är verksamt i olika europeiska länder i validering av all utrustning till sterilisering och desinfektion av medicintekniska produkter. Vi fokuserar främst på CSSD och endoskopiavdelningen men arbetar även med annan utrustning.

2017 tog Endoss över Interval AB:s verksamhet i Sverige. Intervall hade redan validerat i olika sjukhus i hela Sverige.

Förutom validering utvecklar och tillverkar Endoss disposables till flexibel endoskopi. För att säkerställa effektiv, säker och ekonomisk endoskopi och upparbetning av medicintekniska produkter. Våra disposables finns tillgängliga via vårt globala distributörsnätverk.

Endoss levererar sina tjänster och produkter i många länder över hela världen.

Validering

Endoss Scandinavia AB erbjuder oberoende validering av Sterilisers, Thermodisinfectors, Endoscope Washerdisinfectors, Torkskåp och Flusherdesinfektorer. Vi arbetar enligt gällande normer som ISOEN15883, EN285, ISO17665 och ISO16442. Om det krävs tillämpar vi  nationella riktlinjer.

Att vara oberoende innebär att vi får se många olika återanvändningslösningar som gör det möjligt för oss att ha ett öppet sinne och en neutral syn på de olika metoderna.

Vår personal representerar över 50 års erfarenhet av validering och kvalificering i en medicinteknisk miljö.

Vi har kompetens och erfarenhet i validering av kända tillverkare som Wassenburg, Olympus, Miele, Cantel, Medicator, Getinge, Steelco, Soluscope, STERIS. BHT, Belimed, Tuttnauer, MMM mm.

De flesta av dessa tillverkare arbetar nära oss för att säkerställa att validering utförs på ett korrekt sätt. Vi har unik kunskap inom området och har alla verktyg som behövs för att utföra valideringar. 

Sterilisatorer

• ånga
• plasma
• vätska
• varmluft, både batch- och tunneldesinfektorer
• ångdesinfektion

Termisk rengörings- och desinfektionsutrustning

• diskdesinfektorer för instrument, både batch- och tunneldesinfektorer
• spoldesinfektorer för bäcken
• spoldesinfektorer för laboratorier
• diskdesinfektorer för vagnar

Kemo-termisk rengörings och desinfektionsutrustning

• endoskopdesinfektorer
• alla märken och typer av maskiner, inklusive genomräckningsdesinfektorer

 

 

Diverse

• förseglingsapparater
• renrum
• operationssalar
• ångkvalitet
• kylskåp och kylutrymmen
• frysskåp och frysutrymmen
• mätning av utrustning hos tillverkare under utvecklingsfas

Vår metod

Baserat på intervjuer kartlägger vi nuvarande valideringsbehov baserat på tillverkare och typer av maskiner som är relevanta samt bestämmer vi lämpliga implementeringsdatum. Dessa är främst baserade på underhåll och de enskilda användningsdagarna för utrustningen. 

Vi förklarar i detalj hur vi utför vår validering och involverar våra kunder för att uppnå det bästa resultat och samarbete. Under vår validering ger vi användaren / kunden och, om tillämpligt, tillverkaren / leverantören möjligheten att korrigera eventuella fel som kan leda till utrustning som överensstämmer med gällande standarder.

Efter valideringen kommer vi att sammanställa en preliminär rapport i väntan på de mikrobiologiska resultaten, om vi inte hittar något som kan medföra att utrustningen inte godkänns. Vi strävar efter att presentera de mikrobiologiska resultaten senast två veckor samtidigt med en preliminär rapport.
Detta förklarar eventuella tvetydigheter eller information som måste fyllas i.

Vårt mål är att leverera slutrapporten inom en vecka efter mottagande av den preliminära rapporten, förutsatt att inga ytterligare mätningar behöver utföras. Ytterligare mätningar debiteras extra.

Item Title
Item Title
Item Title

Kontakta Oss

Sverige
 • Endoss Scandinavia AB

  World Trade Center 

  Klarabergsviadukten 70

  111 64 Stockholm, Sweden

 • Endoss Scandinavia AB

  Box 70396

  107 24  Stockholm, Sweden

 • +46-(0)8-506 362 43

 • Mon-Fri, 8:30am - 17:00pm

Nederländerna
 • Endoss BV

  Minervum 7166b

  4817 ZN, Breda, The Netherlands

 • 076-5309268

 • 076-5309269

 • Mon-Fri, 8:30am - 17:00pm

Tyskland
 • Endoss GmbH

  Otto-Brenner-Str. 21

  46483 Wesel, Germany

 • Endoss GmbH

  Postfach 100951

  46469 Wesel, Germany

 • +49 (0) 281 - 98 49 813

 • +49 (0) 281 - 98 49 830

 • Mon-Fri, 8:30am - 17:00pm

­

pdfDataskyddsförordningen